O nama

Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos” formirano je na Osnivačkoj skupštini koja je održana 15. marta 2017. godine u Zenici. Osnivači udruženja, prof. dr sc. Spahija Kozlić, prof. dr sc. Nebojša Vasić, prof. dr sc. Dževad Drino, prof. dr sc. Željko Škuljević, doc. dr sc. Bernard Harbaš i Aras Borić, književnik, diplomirani komparativist i diplomirani bibliotekar, na ovoj skupštini su donijeli polazišne odluke kojima se pokreće Udruženje “Eidos”. Na sjednici je za predsjednika Skupštine izabran prof. dr sc. Dževad Drino, a njegov zamjenik je doc. dr sc. Bernard Harbaš. Pored toga, prof. dr sc. Spahija Kozlić je izabran za predsjednika udruženja, dok će funkciju zamjenika obavljati prof. dr sc. Nebojša Vasić. Dužnost sekretara povjerena je književniku, bibliotekaru i komparativisti Arasu Boriću. Na istoj sjednici je, pored ostalog, usvojen i Statut Udruženja za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos”. U ovom dokumentu je posebno apostrofirano da je “Eidos” nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje koje se finansira iz članarine, projekata, priloga donatora i svojih članova
Ciljevi udruženja su:

(1) podrška inicijativama koje podstiču razvoj filozofije, te društvenih i humanističkih nauka;
(2) podizanje nivoa znanja građana BiH o značaju istraživanja u društvenim i humanističkim naukama;
(3) podizanje nivoa znanja građana BiH o ulozi društvenih i humanističkih nauka;
(4) promovisanje saradnje između univerziteta, fakulteta, instituta i centara koji se bave filozofijom, te društvenim i humanističkim naukama;
(5) promovisanje standarda u domenu slobode mišljenja, istraživanja i javnog izražavanja;
(6) organizovanje različitih vidova naučno-istraživačkih skupova u Bosni i Hercegovini u oblastima filozofije, te društvenih i humanističkih nauka u svrhu ostvarivanja ciljeva djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
(7) rad na kreiranju i koordinacija projekata koji afirmišu znanja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka;
(8) animiranje javnosti da učestvuju u svim vidovima djelovanja Udruženja;
(9) fokusiranje rada na programe, inicijative i kampanje s ciljem promovisanja principa slobodnog dijaloga u BiH;
(10) publikovanje rezultata svog rada kroz različite časopise, knjige, zbornike, brošure i sl. u svrhu ostvarivanja ciljeva djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
(11) internacionalizacija pitanja kojima se Udruženje bavi, naročito saradnja sa srodnim udruženjima u BiH i svijetu.

 

Nakon ovih odluka osnivači su pristupili registraciji udruženja kod resornog državnog Ministarstva pravde što je okončano izdavanjem adekvatnog rješenja o upisu u registar dana 06. 07. 2017. godine.

Osnivači

Spahija Kozlić

Spahija Kozlić

Prof.dr sc.

Rođen 10. maja 1965. godine u Zenici. Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu okončao 03. jula 2008. odbranom magistarske teze na temu Simmelova kritika moderne i time stekao naučni stepen magistra filozofskih nauka.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Istraživanje značenja fenomena slobode u doba tehnike – Prilog analizi dekonstrukcije humanuma odbranio 25. juna 2011. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i time stekao naučni stepen doktora filozofskih nauka.

Više…

Nebojša Vasić

Nebojša Vasić

Prof.dr sc.

Rođen 13.06.1958. godine u Zenici gdje je  završio osnovnu i srednju školu. Školovanje je nastavio u Sarajevu na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za engleski jezik i književnost, a postdiplomski studij amerikanistike u Dubrovniku (pri zagrebačkom sveučilištu) koji je prekinut u završnoj fazi zbog ratnih okolnosti. Početkom 1990. godine upisuje drugi postdiplomski studij u Sarajevu iz oblasti književnosti engleskog jezika. Stiče zvanje magistra na Interdisciplinarnom postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Zenici, gdje i doktorira iz oblasti primijenjene lingvistike i stiče zvanje vanrednog profesora.

Više…

Željko Škuljević (1953-2019)

Željko Škuljević (1953-2019)

Prof.dr sc.

Rođen 28. avgusta 1953. godine u Zenici. Diplomirao sociologiju, magistrirao filozofiju, te doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1991. godine i time stekao naučni stepen doktora filozofskih nauka.

Biran u zvanje docenta, vanrednog i redovnog profesora na Univerzitetu u Zenici. U jednom mandatnom periodu obavljao funkciju prorektora za nastavu i studentska pitanja na Univerzitetu u Zenici. Bio je šef Katedre za opšte programske osnove u dva mandata, te šef Katedre za filozofiju i sociologiju. Predavao je više kolegija iz filozofije i sociologije na Univerzitetu u Zenici.

 Umro je u Zenici, 4. februara 2019. godine.

Dževad Drino

Dževad Drino

Prof. dr sc.

Rođen 19. februara 1957. godine u Bugojnu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nastavnik je na predmetu Rimsko pravo na pravnim fakultetima u Zenici, Tuzli i Sarajevu, trenutno je šef Katedre za historiju države i prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Autor je udžbenika “Istorija pravnih institucija” (B. Gradiška, 2014) i “Komparativna pravna historija” (Zenica, 2017). Član je Udruženja Forum Romanum i Udruženja romanista jugoistočne Evrope, Udruženja za antičke studije “Bathinus”, te Bioetičkog društva Bosne i Hercegovine.
Bernard Harbaš

Bernard Harbaš

Prof. dr sc.

Rođen 11. juna 1977. godine u Zenici. Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Filozofija zajednice Jean-Luc Nancyja odbranio 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i time stekao naučni stepen doktora filozofskih nauka.

Na Univerzitetu u Zenici je držao vježbe i nastavu iz slijedećih predmeta: ekonomska sociologija, poslovna etika, sociologija kulture i socijalna i kulturna antropologija.

Više…

Aras Borić

Aras Borić

Diplomirao je komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Objavio je pet knjiga poezije i jednu knjigu eseja „Poetika neizrecivog“ (Zenica, 2015). Pored poezije i eseja, objavljuje književne studije i književnu kritiku. Zanimaju ga hermeneutička pitanja modernističke umjetnosti i kulture u najširem smislu, a prije svega, njena tehnologija i odnos prema estetičkim i ideološkim istinama.

Fakultetska bb, 72000 Zenica

 

061 707 636

 

eidos.zenica@gmail.com

 

Broj računa: 1995130035113912

Valuta: konvertibilna marka (KM)

Naziv banke: Sparkasse Bank, dd BiH, Filijala Zenica

Adresa banke: Ulica Maršala Tita broj 9, 72000 Zenica

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana