Biblioteka POIESIS (ποίησις)

Naslov: Poiesis. Zbirka pjesama studenata Univerziteta u Zenici

Izbor i predgovor: Naida Mujkić

Izdavač: Udruženje Eidos

Za izdavača: Spahija Kozlić

Urednik Biblioteke: Aras Borić

Zenica, 2019.

Elektronska verzija (PDF)

Fakultetska bb, 72000 Zenica

 

061 707 636

 

eidos.zenica@gmail.com

 

Broj računa: 1995130035113912

Valuta: konvertibilna marka (KM)

Naziv banke: Sparkasse Bank, dd BiH, Filijala Zenica

Adresa banke: Ulica Maršala Tita broj 9, 72000 Zenica

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana