Bernard Harbaš

Rođen 11. juna 1977. godine u Zenici. Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Filozofija zajednice Jean-Luc Nancyja odbranio 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i time stekao naučni stepen doktora filozofskih nauka.

Na Univerzitetu u Zenici je držao vježbe i nastavu iz slijedećih predmeta: ekonomska sociologija, poslovna etika, sociologija kulture i socijalna i kulturna antropologija.

Član je Hrvatskog filozofskog društa, Bioetičkog društva BiH, Odbora za filozofske nauke Akademija nauka i umjetnosti BiH i uredništva časopisa Dijalog. Učestvovao na desetak naučnih skupova u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. Studijski boravio na Univerzitetu Marc Bloch (Stasbourg, Francuska) i na Ruhr Univerzitetu (Bochum, Njemačka). Jedan je od autora Filozofskog leksikona u izdanju Leksikografskog zavoda Matica Hrvatske. Predmeti njegovog teorijskog interesa su: postmoderna politička teorija, antropologija potrošnje, i postfenomenološka filozofija.

BIBLIOGRAFIJA 

a) Knjige

  1. Zajednica bez zajedništva, Naklada Breza, Zagreb 2013.

b) Članci u časopisima i zbornicima

  1. „Contact that changes me“ Belgrade journal of media nad Communications, Faculty of Media and Communications, Beograd, 11/2017.
  2. „Postmoderna kao Aufhebung religije i tijela“, Eidos, Zenica, 1/2017.
  3. „Sociologija potrošačkog tijela“BH ekonomski forum, Ekonomski fakultet, Zenica, 8/2017.
  4. „Da li postoji etika u potrošnji“, Dijalog, ANUBIH, Sarajevo, 1-2/2015.
  5. „Pride and Shame. Role of Economic Discourses in Yougoslavia“, Dijalog, ANUBiH, Sarajevo, 3-4/2014.
  6. „Sociologija etno-sela“, Dijalog, ANUBiH, Sarajevo, 3-4/2014.

Fakultetska bb, 72000 Zenica

 

061 707 636

 

eidos.zenica@gmail.com

 

Broj računa: 1995130035113912

Valuta: konvertibilna marka (KM)

Naziv banke: Sparkasse Bank, dd BiH, Filijala Zenica

Adresa banke: Ulica Maršala Tita broj 9, 72000 Zenica

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana